fbpx

Еребра - спеціалістам

  • Механізм дії
  • Публікації
  • Ефективність та безпека

Механізм дії

Еребра® – противірусний препарат широкого спектру дії
Клінічну ефективність Еребри пов’язано з її здатністю блокувати нейрамінідазу.
Будова вірусу грипу

Нейрамінідаза (НА) – це глікопротеідний комплекс, який має ферментативну активність.

sp1

Зовнішній шар являє собою ліпідну мембрану, взяту з клітини господаря, в якій проходила реплікація вірусу.

Під ліпідної мембраною розташований вірусний, або матриксний, білок M1. Цей білок, що заповнює оболонку вірусу, надає їй стійкість і жорсткість.

Всередині віріона знаходяться вірусні РНК: у вірусів грипу А і В їх вісім, у вірусу грипу С – сім.

Над оболонкою вірусу піднімаються два типу «шипів» (глікопротеїни) – гемаглютинін (НА) і нейрамінідаза (NА) – поверхневі антигени вірусу грипу.

Н і N визначають тип і субтип вірусу грипу (наприклад, A / H1N1).

Гемаглютинін (HA) – поліпептид, що так названий завдяки здатності здійснювати гемоліз еритроцитів.

HA має високу змінність і імуногенність, забезпечуючи прикріплення вірусу до клітини.

Інтенсивність інтоксикації при грипі визначається саме властивостями гемаглютиніни.

Вірусна нейрамінідаза (NA) необхідна для того, щоб звільнити вірусні частинки шляхом відщеплення гемагглютинінов рецепторів, на яких можуть залипати дочірні віруси.

Крім того, вивільнені вірусні частинки можуть утворювати нежиттєздатні кластери, за рахунок того, що несуть на своїй поверхні залишки клітинної мембрани. NA відщеплює їх, збільшуючи здатність вірусів грипу інфікувати нові клітини.

NA допомагає вірусу проникати через слизові оболонки за рахунок розщеплення нейрамінових кислот слизу респіраторного тракту

Крім того NA має виражену імуносупресивну дію.

sp2

Еребра® зв’язується з активним сайтом вірусної NA, блокуючи тим самим її активність.

При інгібуванні NA порушується здатність вірусів проникати в чутливі клітини, гальмується вихід вірусу з інфікованої клітини та зменшується стійкість збудника до інактивуючої дії слизового секрету дихальних шляхів, унаслідок чого припиняється подальше поширення вірусу в організмі.

Крім того, інгібітори NA, і в тому числі Еребра®, зменшують продукцію деяких цитокінів, перешкоджаючи розвитку місцевої запальної реакції й послабляючи системні прояви вірусної інфекції (лихоманка тощо)

Еребра® виявляє антибактеріальну та протигрибкову активність  по відношенню до: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, Microsporum canis, Candida albicans.

Еребра® сприяє корекції клітинного імунітету та підвищує вміст сироваткового інтерферону

Еребра® регулює процеси вільнорадикального окислення за рахунок, як прямої радикалперехоплюючої активності відносно ліпідних радикалів, так і непрямих антиоксидантних властивостей