fbpx

Теорія про профілактичну роль вітаміну B9 щодо деяких злоякісних процесів існує давно. Цей антиоксидант широко застосовується в акушерстві, призначається вагітним жінкам.

Співробітники Американської Академії педіатрії проаналізували 22-х річний період застосування фолієвої кислоти вагітними жінками – з 1986 до 2008 р.р. стосовно профілактики раку в дітей віком 0-4 років. Результати в поточному матеріалі.

Обгрунтування

За період 22 роки (1986–2008), у США, серед дітей віком від 0 до 4 років, було виявлено 8829 випадків злоякісних новоутворень. З них 3790 епізодів до введення фолатів і 3299 після широкого поширення призначення вітаміну B9 вагітним жінкам.

Завдяки вдосконаленню інструментальних методів діагностики, серед вчених-медиків зміцніла думка, що деякі форми раку в дітей раннього віку закладаються внутрішньоутробно. Зокрема – пухлини Вільмса (нефробластома), примітивні нейроектодермальні пухлини з тканин нервової трубки плода.

Епідеміологічні дослідження наштовхнули вчених на думку, що внутрішньоутробний рак пов’язаний із рівнем фолієвої кислоти в організмі матері.

Основною точкою впливу фолатів вважається нормалізація процесів метилювання ДНК, завдяки чому зменшується кількість помилок у процесі ділення клітин. Зокрема, при хронічному дефіциті фолієвої кислоти знижується рівень тиміну, на місце якого в ДНК вбудовується урацил, призводячи до помилок генома.

І така теорія знаходить усе більше прихильників.Збагачені фолієвою кислотою злаки

Але висловлюється і зворотна думка: адекватні чи підвищені рівні фолієвої кислоти сприяють неконтрольованій проліферації клітин за рахунок забезпечення великої кількості попередників нуклеотидів.

Голоси прихильників першої теорії лунали голосніше. У зв’язку з чим, Служба Громадської охорони здоров’я США з 1992 року рекомендувала збагачувати раціон жінок дітородного віку фолієвою кислотою. А з 1996 року, FDA зобов’язало насичувати вітаміном B9 всі злакові продукти.

Ефективність такого заходу проконтролювали в 1999 році, порівнявши рівень фолієвої кислоти в крові жінок, у середньому по популяції, до, та після 1996 року.

Організація дослідження

У якості джерела аналітичної інформації використовувалися дані загальнонаціонального реєстру SEER 9, до якого заноситься 98 % всіх діагнозів, встановлених 10 % населення США.

Виявилося, що станом на 1991 рік, вміст фолатів у крові середньої жінки становив 6,3 нг / мл, а після обов’язкового збагачення вітаміном злакової їжі, досяг 16,2 нг / мл. Тобто підвищився у 2,5 рази. Рівень фолієвої кислоти в еритроцитах також виріс із 181 нг / мл до 315 нг / мл.

Паралельні статистичні дослідження реєстру SEER 9 показали, що з 1996 року, на 31 % знизилася частота аномалій розвитку нервової трубки.Збагачені фолієвою кислотою злаки

Увагу дослідників привернув той факт, що не вдалося встановити статистично значущої тенденції до зниження загальної кількості випадків раку серед дітей раннього віку.

Анализ і висновки

Статистично значуще знизилася частота трьох форм раку: нефробластоми (пухлини Вільмса), епендимоми та примітивних нейроектодермальних пухлин.

Негативний показник – зростання числа гострих мієлобластних лейкозів за цей же період.

Підводячи підсумок, дослідники визнають, що їм не вдалося зафіксувати достовірний, статистично значущий профілактичний ефект застосування фолієвої кислоти в плані профілактики ракових пухлин у дітей раннього віку.

Тому що на тлі зниження кількості вад розвитку нервової трубки, відзначається зростання пухлин системи крові.

Що вдалося довести точно, так це те, що ініціативу FDA про повсюдне введення фолатів у раціон жінок, було повністю реалізовано.

За матеріалами Американської Академії педіатрії